İş Paketleri

İspanya ve Almanya’daki deneyimlerden yola çıkarak, mülteci ve göçmenlerin sosyal entegrasyonu hakkında 4 adet rehber kitap, 1 adet rapor ve e-öğrenme aracı hazırlanmıştır. Bunlar;

  • Sağlık Hizetmeleri Rehberi (SHR.pdf),
  • Yasal Haklar Rehberi (YHR.pdf),
  • Pratik Dil Rehberi (PDR.pdf),
  • Kültürel Adaptasyon (Uyum) Rehberi (KUR.pdf),
  • E-Öğrenme Aracı
  • «Türkiye’ye olan Ortadoğu ve Suriyeli Göçün Etkileri Raporu» dur.

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Kampüs 07058, Antalya
Tel: 0090 242 310 2020
Tel: 0090 242 310 2031